KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. MAI 2024

  • I år feirer vi Kristi Legemsfest andre søndag etter pinse, altså 2. juni. Vi begynner med en felles utemesse på Muséplassen kl. 11:00. Etterpå går vi i prosesjon en runde rundt i sentrum hvor vi stopper på flere alter og har andakter på forskjellige språk. Messene i St. Paul kirke kl. 11, kl. 13 og kl. 15 og den polske messen på Marias Minde kl. 12 faller bort. Vi oppfordrer alle til å sette av dagen og være med på denne markeringen av vår tro.
  • Det blir menighetsrådsvalg 8. og 9. juni. Krypten er valglokalet og det kan stemmes på lørdag kl. 17:30-20:30 og søndag mellom 08:30 og 20.30. Det er også mulig å forhåndsstemme på menighetskontoret i uke 23 (mandag-fredag mellom kl. 10-15). Vi har 12 gode kandidater på valg, og vi ber om at alle som er konfirmert og tilhører St. Paul menighet, bruker sin stemmerett. Det skal denne gang velges seks nye medlemmer til menighetsrådet. Se valgplakaten bak i kirken.

———————————————————————

Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i Krypten.