Valg til nytt menighetsråd 8.+9. juni 2024

Det blir menighetsrådsvalg lørdag 08. juni og søndag 09. juni 2024. Det vil være mulig å stemme lørdag i krypten fra kl. 17:30 til ca. 20:30 og søndag fra kl. 08:30 til ca. 20:30. Det blir også mulig å stemme på Marias Minde på søndag 09.06.2024 (info om tidspunkt kommer). I tillegg kan man forhåndsstemme på menighetskontoret i uke 23 (mandag-fredag, kl. 10-15). Vi har 12 gode kandidater på valg og vi ber om at alle som er konfirmert og tilhører St. Paul menighet bruker sin stemmerett. Det skal denne gang velges seks nye medlemmer til menighetsrådet.