Kunngjøringer sommer 2024

– Hvis du ønsker å betale via vipps, men får beskjed om at vipps ikke virker, skyldes det trolig et gammelt vipps-nummer som St. Paul menighet brukte i overgangstiden, men som ikke lenger er i bruk. Opplever du problemer, sjekk om du bruker menighetens aktuelle vippsnummer: 111576.

Sommerordning på Menighetskontoret:

Grunnet ferieavvikling vil Menighetskontoret ha innskrenket åpningstid fra mandag, 08. juli til fredag, 02. august. Kontoret vil være betjent onsdag 10., 17., 24. og 31. juli fra kl. 10 til kl. 14. Andre ukedager kan man ringe på dørklokken hos den man vil snakke med eller ringe menighetens telefonnummer: 55215950. Telefonen vil automatisk bli satt over til vakthavende prest.

– Pga. ferieavviklingen blir det visse endringer når det gjelder messer og andakter i juli og august:

* Tilbedelser og rosenkransandakter faller bort.

* Nasjonale messer faller bort. Unntak kan være der hvor det er en nasjonal sjelesørger til stede i Bergen i sommer. Da må man ta kontakt med ham direkte.

Vi kommer tilbake til normal gudstjenesteplan mot slutten av august.

– Det blir ingen kirkekaffe i skoleferien.