Søndagsblad v/skolestarten 2014

Velkommen til nytt skoleår og nytt katekeseår i St.Paul menighet.

Kjære barn og foreldre!
Ved skolestarten kan vi lese hva Pave Frans sa den 13.juni 2013 til elever på jesuittskoler. Dette viktige budskapet gjelder alle elever i alle skoler:

«Hovedpoenget med skolen er å lære storsinnethet…. (Les resten av søndagsbladet…)