Kunngjøringer: søndag 21. september 2014

-Det er Katolsk Forum tirsdag 30. september.
Denne gangen på St Paul gymnas. Tema: “Hva er en katolsk skole? St. Paul grunnskole og gymnas i Bergen” v/Ronny Michelsen, rektor ved St. Paul skole , og Petter Gjessing, Undervisningsinspektør/rektors stedfortreder ved St. Paul gymnas. Programmet begynner med messe i Sta. Sunniva kapell v/St. Paul gymnas kl. 19.00, etterfulgt av foredrag og omvisning på skolen

– Låsen til gitterporten foran krypten skiftes mandag 22. september. Brukere av krypten kan levere inn sin gamle nøkkel og få den nye på meinghetskontoret i åpnings-tiden. Alle som får ny nøkkel må skrive under på at de er kjent med brukerreglementet og at de sørger for at den gruppen de er ansvarlig for, rydder opp etter seg.

– “Neste søndag, 28. september, er det Caritassøndag. Kollekten går til Caritas’ arbeid i inn- og utland. Overskuddet av kirkekaffen den søndagen går til Caritas Norge. Velkommen.

– Denne helgen tas det opp ekstrakollekt ved utgangen etter alle messene for det nye orglet i vår kirke.

– Norges Unge Katolikker arrangerer ledertrening den 17.-19. oktober på Mariaholm. Ett av hoved-formålene med kursene er å gi de unge et godt utgangspunkt for å kunne delta i menighetene som ledere og aktive i barne – og ungdomsaktiviteter og å bli ledere på barne – og ungdomshelger, i tillegg til nasjonale og lokale leirer. Kursene er godkjent av Biskop Bernt Eidsvig, og det er ønskelig at de unge får med seg flest mulig kurs. Kurset er ment for ungdommer som er blitt fermet. For påmelding, vennligst se nuk.no

———————————————————————————–
(I høymessen:) – Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.