KUNNGJØRINGER SØNDAG 7.FEBR. 2016

– Menighetsfestens forskjellige aktiviteter innbrakte til sammen kr. 23.019,-. I tillegg kom kollekten på kr. 22.008,50. Hjertelig takk til alle som har vært med å arrangere festen, de som bakte kaker og laget mat, sto for salget, de som satte ut stoler og scene og de som ryddet dem på plass igjen, de som organiserte det hele og de som opptrådte med sang, dans og spill og til alle der som deltok på festen og sørget for god stemning.

– Askeonsdag nærmer seg og man kan levere inn palmegrener fra i fjor på menighetskontoret frem til 9.2. De vil bli brent og asken brukt til askekorsene

– Askeonsdag, den 10.2. er det polsk høymesse i St. Paul Kirke kl. 17.30 og norsk høymesse kl. 19.00. Det er dessuten mulig å motta askekorset i skolemessen i St. Paul kirke kl. 8.30 og i St. Paul Kirke mellom 9.30 og 12.00 og i messen på Marias Minde kl. 9.00.

– Torsdag 25. – lørdag 27.februar er det fasteretrett for menigheten ved p. Arne Kirsebom SSCC. Ved å delta i en tre dagers retrett og ellers oppfylle de vanlige vilkårene oppnår man fullstendig avlat.

– Caritas norskkurs for nybegynner har startet i forrige uke men vi tar i mot nye påmeldinger. Søknadsfrist er 15.feb 2016. Registrering/påmelding skjer via en link på vår hjemmesiden caritasbergen.no. Hjemmesiden er oversatt til polsk, spansk, tysk og engelsk.

– Studentgruppen Fides ønsker velkommen til alle studenter og unge i alderen mellom 18- 35. Dette er et internasjonalt lag som har møter hver søndag etter den engelske messen med ulike tema og aktiviteter. Neste søndag, 14.februar med foredrag av Erik Andvik som skal snakke om Guds vilje og det å finne vårt kall i livet. Hjertelig velkommen.

– Ekteskapskurset begynner torsdag 11.2. kl. 18.30 på Personalrommet.
——————————————————————–
(I høymessen)
Det er kirkekaffe i skolens gymsal etter høymessen kl. 11. Serveringen begynner når biskopen og vår nye prest er kommet ned i salen. Alle er hjertelig velkommen. Etter høymessen vil Caritasgruppen selge fastelavensris utenfor kirken.