Gerd Wicklund Hansen R.I.P.

maxresdefaultVi tok i dagens rekviemmesse avskjed med Gerd Wicklund-Hansen som døde den 28. januar, 88 år gammel, bare 2 måneder etter sin mann – diakon Gunnar Wicklund-Hansen. Begge to var tilknyttet St. Paul menighet hele sitt voksne liv.

Gerd var i tillegg kjent som kulturperson og populær programleder på NRK. («Antikviteter og snurrepiperier»). Hun var også høyt ansett av kolleger som en banebrytende førskolelærer og barnehagekonsulent. Her må det nevnes at hun som nyutdannet pedagog på 1950-tallet ikke fikk ansettelse i noen barnehage fordi hun var katolikk! Men tidene har endret seg, og i mange år jobbet hun hos Fylkesmannen nettopp med nye tanker rundt barnehage og førskole. Hun brente for barnas beste. For 2 år siden ble hun intervjuet som en «barnehagepioner» av Høyskole i Bergen. Her kan se dette intervjuet.

Vi lyser fred over Gerd Wicklund-Hansens minne.