KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. FEBR. 2016

– Menigheten trenger flere kirkevakter til høymessen og messene i den Stille Uke, til Påske, 1.kommunion og konfirmasjon. Både kvinner og menn inviteres til å melde seg til denne viktige tjenesten. Det vil bli gitt opplæring. Interesserte kan melde seg til menighets-kontoret, eller i sakristiet, eller til menighetsrådsleder
Ewa Bivand etter høymesse.
– Caritas norskkurs for nybegynner har startet i forrige uke men vi tar i mot nye påmeldinger. Søknadsfrist er 15.feb 2016. Registrering/påmelding skjer via en link på vår hjemmesiden caritasbergen.no. Hjemmesiden er oversatt til polsk, spansk, tysk og engelsk.

– Studentgruppen Fides ønsker velkommen til alle studenter og unge i alderen mellom 18- 35. Dette er et internasjonalt lag som har møter hver søndag etter den engelske messen med ulike tema og aktiviteter. Det er møte i dag, 14.februar med foredrag av Erik Andvik som skal snakke om Guds vilje og det å finne vårt kall i livet. Hjertelig velkommen.

– Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 16. februar, “Familiesynoden: JA til ekteskap og familie, barmhjertighet med alle”. Foredragsholder er Maria Fongen Familiepastoral rådgiver ved Oslo katolsk bispedømmes pastoralavdeling. Foredraget finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45.
——————————————————————-
(I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.