Kunngjøringer søndag 21.februar 2016

– Menigheten trenger flere kirkevakter til høymessen og messene i den Stille Uke, til Påske, 1.kommunion og konfirmasjon. Både kvinner og menn inviteres til å melde seg til denne viktige tjenesten. Det vil bli gitt opplæring. Interesserte kan melde seg til menighets-kontoret, i sakristiet, eller til menighetsrådsleder Ewa Bivand etter høymesse.

– Caritas Strikkeklubb holder utlodning til inntekt for «Fasteaksjonen» på kirkekaffen etter høymessen, søndag den 21.2.

– Torsdag 25. – lørdag 27.februar er det fasteretrett for menigheten ved p. Arne Kirsebom SSCC.Ved å delta i en tre dagers retrett og ellers oppfylle de vanlige vilkårene, oppnår man fullstendig avlat.

– Det blir en ny orgelkonsert i St. Paul kirke, i serien «Ferdinands jubelkonserter» lørdag 27. februar kl. 16.00. Elever fra Orgelklubben Ferdinand og domorganist Sigurd Øgaard spiller.

– Fredag 4. mars skal det være bønnevigil i St. Paul kirke. Etter messen som blir på polsk og norsk, blir det tilbedelse og mulighet til skriftemål frem til ca. kl. 23.

————————————————————————————————-

(I høymessen)

       Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen