KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. FEBR. 2016

– Menigheten trenger flere kirkevakter til høymessen og messene i den Stille Uke, til Påske, 1.kommunion og konfirmasjon. Både kvinner og menn inviteres til å melde seg til denne viktige tjenesten. Det vil bli gitt opplæring. Interesserte kan melde seg til menighets-kontoret, eller i sakristiet, eller til menighetsrådsleder Ewa Bivand etter høymesse. Gamle og nye kirkevakter møtes tirsdag 1. mars kl. 19.30 her i kirken.
– Søknadsfristen til St. Paul Gymnas for skoleåret 2016-17 er 1. mars. Man søker gjennom VIGO. Vi oppfordrer katolske elever og foreldre til å vurdere et katolsk alternativ for videregående utdanning.
– Fredag 4. mars skal det være bønnevigil i St. Paul kirke. Etter messen som blir på polsk og norsk, blir det tilbedelse og mulighet til skriftemål frem til ca. kl. 23.
————————————————————————————————-
(I høymessen)
-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.