KUNNGJØRINGER SØNDAG 6. MARS 2016

– Lektorer og kommunionsutdelere bes møte i St. Paul kirke etter høymessen søndag, den 6. mars. Vi vil gjerne forklare de nye mikrofonene og gå igjennom rutiner omkring lesninger, forbønner, kunngjøringer og kommunionsutdeling.

– Lørdag den 12. mars blir det lovsang og tilbedelse i St. Paul kirke etter den filippinske messen, fra kl. 19.00 til kl. 20.30.

– Tirsdag 15. mars er det katolsk forum kl 19.45 på skolens personalrom. Tema er: “Den Katolske kirke og liberalt demokrati” v/Prof. Bernt Oftestad. Han er Professor emeritus i europeisk kulturhistorie med særlig vekt på kirkehistorie ved Det teologiske menighetsfakultet i Oslo.
————————————————————– (I høymessen)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirke-kaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.