Banker øker gebyrer for å sette inn kollekt.

I Menighetsbladet ber sognepresten om “stille” kollekt  – ikke bare for å få mer penger, men først og fremt fordi bankene krever gebyr for å ta imot kontanter, og særlig mynter. Om samme problem skriver også p. Sigurd Markussen fra St. Svithun menighet i Stavanger – han måtte betale over 19.000 kr i gebyr for å få satt inn kr 131 000  i kollekt i november/desember 2015. Les mer