KUNNGJØRINGER SØNDAG 20. MARS 2016

– Organisasjonen Menneskeverd har organisert et protestopprop mot s. k. «Fosterreduksjon», dvs. at man kan drepe en frisk tvilling i mors liv, dersom moren synes det blir for plagsomt å bære frem to barn samtidig. Oppropet skal sendes helseminis-teren innen 3 april. OKB og St Paul menighet støtter oppropet og oppfordrer alle troende til å vise sin støtte ved å underskrive, enten elektronisk via menighetens hjemmeside: bergen.katolsk.no
eller ved underskrift på lister som er utlagt bak i kirken i alle søndagsmesser frem til Påske.

– Fra Langfredag og i 9 dager fremover vil vi be Novenen til Den Guddommelige Barmhjertighet 15 min. før gudstjenestene

– Lørdag 9. april kl. 15 er det igjen Ferdinands jubelkonsert i St. Paul kirke. Orgelklubbens elever og lærere spiller.

– Søndag 10.4. inviteres hele menigheten til å være med og synge Händels «Halleluia» fra Messias. Vi øver 6. april kl. 20.00 og 10. april kl. 10.30 i kirken
————————————————————————————-
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen