KUNNGJØRINGER SØNDAG 23. OKT. 2016

tn_IMG_2813 (2)-Denne søndagen, 23.10. er «Verdensmisjonssøndag». Kollekten går til De Pavelige Misjonsverker ved Missio Norge.

– Neste søndag, den 30. oktober, begynner vintertiden og klokkene stilles en time tilbake. Dvs. at man kan sove en time lenger om morgenen.

– Onsdag den 2. november er Alle Sjelers dag. Da er alle messene viet bønnen for de avdøde. Man kan levere messestipendier til presten i sakristiet før hver messe. Man kan også levere dem på menighetskontoret i uken før 1. nov. Husk å skrive navn på familien som det skal bes for utenpå og hvilken messe navnet skal leses i.

– Det skal være gudstjeneste på Møllendal kirkegård onsdag den 2. november. Det er oppmøte fra kl. 13.30 og prosesjonen går kl. 14.00. Vi går til gravene for søstre og prester og andre, for å velsigne gravene og be for våre kjære avdøde.

– Fra 3. november tom 8. november bes det hver kveld kl. 19.30 rosenkrans for de avdøde.

– Bak i kirken er det lagt ut konvolutter med påskrift: Messeintensjon. Disse er tenkt for dem som ønsker å ofre en messe i en bestemt intensjon. Konvolutten kan leveres i sakristiet før messen.

– St. Paul skole minner om at søknadsfristen for inntak til 1. og 8. klasse i 2017, altså neste høst, er 15.november 2016.  Det gjelder barn som er født i 2011 og som skal begynne i 1. klasse, – og barn som er født i 2004 og skal begynne i 8. klasse. Søknadsskjema finnes på websiden www.stpaul.no eller hentes i resepsjonen på skolen.                                                                          ——————————————————————–

 (I høymessen) – Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe.