Menighetsbladet kommer

Menighetsbladet er nå på vei ut i postkassene. Dersom det ikke dukker opp før desember, gi beskjed til menighetskontoret sånn at adressen kan kontrolleres.

Bladet kan også leses her på hjemmesiden.

Førsteside nov 16