KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. JAN 2017

tn_IMG_2813 (2)–  Tirsdag den 17. januar er det igjen foredrag i Katolsk Forum. Gunnar Solheimsnes, daglig leder i Caritas Bergen snakker om: ” Nøden foran nesene våre.” Caritas Bergen forteller om sitt karitative arbeid i Bergen.

– Kommende søndag, den 22. januar, feirer vi Festen for St. Pauls omvendelse. Etter høymessen blir det menighetsfest i skolens gymsal med underholdning, loddsalg og mat fra mange land.

– I forbindelse med den økumeniske bønneuken for kristen enhet, skal det være økumeniske gudstjeneste på Marias Minde den 26. januar kl. 19.30. Velkommen.

– Torsdag den 2. februar feirer vi Kyndelsmesse, Festen for Herrens fremstilling i Templet under messen kl. 19. Det er «Ordensdag» i bispedømmet og vi ber særlig for ordenskall. Messen innledes med at vi velsigner lysene som skal brukes i kirken i det kommende år og holder lysprosesjon.

– Fastetiden begynner den 1. mars. Det blir fasteretrett i St. Paul menighet ved sogneprest i St. Olav Domkirke, P. Pål Bratbak, 10. -12. mars. Alle er hjertelig velkommen på hele, eller deler av retretten.

– Det er fremdeles mulig å melde seg på pilegrimsturen til Avila og Fatima 13. – 19. oktober 2017.

————————————————————-

 (I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.