Kunngjøringer søndag 16. november 2014

– 21. – 23. november arrangeres det «ungdomshelg» på Lønningsstrand leirsted for ungdommer i 8. – 10. klasse. Påmeldingsskjema ligger bak i kirken. Påmeldingsfrist: 18. november. Spørsmål kan meldes til Johann Falkenberg, St. Paul Skole i resepsjonen.

– Lørdag 29. november kl 17. blir det sangøvelse for hele menigheten. Vi øver sammen så vi kan bruke messe 7 flerstemt i søndagsmessene. Vi bruker messe 7 som messemusikk samme dag kl 18. Alle hjertelig velkommen.

————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.