Kunngjøringer søndag 23. november 2014

– Lørdag 29. november kl. 17. blir det sangøvelse for hele menigheten. Vi øver sammen så vi kan messe 7 flerstemt i søndagsmessene.  Vi bruker messe 7 som messemusikk samme dag kl. 18. Alle hjertelig velkommen.

– Elever ved St Paul Gymnas har konsert i St Paul kirke torsdag 4.12. 14 etter kveldsmessen. Konserten starter kl. 20.00. Alle er hjertelig velkommen.

————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.