Kunngjøringer søndag 30. november 2014

– Elever ved St Paul Gymnas har konsert i St Paul kirke torsdag 4.12. 14 etter kveldsmessen. Konserten starter kl. 20.00. Alle er hjertelig velkommen.

– Hver onsdag i adventstiden blir det «Rorate-messe» i Sta. Sunniva kapellet på Florida kl. 08.00.

– I adventstiden blir det utvidet anledning til skriftemål, et kvarter før – til ca. et kvarter ut i høymessen, og et kvarter før – til et kvarter ut i engelsk messe.

– Søndag, 7. desember deltar St. Paul Menighet igjen ved lystenningen på Fløien, kl. 13.15. Alle er hjertelig velkommen til å være med på andakten og kirkekaffe på Fløirestauranten etterpå.

– Tirsdag 9. desember kl. 20.00, synger koret «Korfuh» med gjester «Juletoner» i St. Paul kirke. Billetter kr. 100.

– Lørdag 13. desember kl. 16.30 skal det være julekonsert i St. Paul Kirke. Flere av menighetens kor synger julen inn.

————————————————————-

(I høymessen:)

– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.