KUNNGJØRINGER SØNDAG 31. DESEMBER 2017

Kosciol

– Requiemmesse for Sr. Sylvia Krisch S.F.X. blir feiret på Marias Minde onsdag 3.januar kl 10.00

– Det arrangeres Hellig-tre-kongers-fest i gymsalen på skolen søndag den 7.januar kl. 14-16.30. Påmelding i døren. Se plakat på oppslagstavlen.

-Nytt ekteskapskurs begynner mandag den 12. februar kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Neste kurs i Bergen blir oktober/november 2018. Se plakat.

– Nummer 4/2017 av St. Olav Kirkeblad er kommet i postkassene til dem som ønsket gratis abonnement. Bladet er kommet i ny drakt, med til sammen over 80 sider med spennende og variert lesestoff til jul!

Det er fortsatt mulig å abonnere – send sms, epost, eller ring redaksjonen. Mer informasjon på websiden.

 

————————————————————-

(i høymessen) Det er ingen kirkekaffe etter høymessen i dag.