KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. JAN 2015

– Denne helgen feirer vi Epifani, Herrens Åpenbaring eller Hellig tre kongersdag. Kollekten denne helgen er bestemt for ”Barne-missio” eller ”Det pavelige misjonsverk for barn”.

– Neste søndag, den 11. januar, blir det igjen juletrefest i gymsalen på St. Paul skole, fra kl. 14.00 til 16.30. Påmeldingsfristen gikk ut den 19. desember men det er mulig å komme direkte uten påmelding.

– Vi minner allerede nå om at vi feirer menighets-fest og St. Pauls omvendelse søndag den 25. januar. Da blir det fest med mat og underholdning i skolens gymsal og alle i hele menigheten er hjertelig velkommen. Tamilsk messe kl. 13 faller bort denne søndagen. Merk allerede nå av datoen i kalenderen.
————————————————————————————-
(I høymessen:)
Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten.