Stor og litt annerledes feiring av Mor Teresa

f37a3f5e4350de444a39b9a159a83664

Det var full kirke tirsdag kveld med feiring av Mor Teresas minnedag. Før messen var det tilbedelse og rosenkrans. Messen ble feiret av pater Erik Andreas sammen med p. Alan. P. Janusz og p. Marcin; diakonen Hai leste Evangeliet og p. Erik holdte preken (Se nedenfor).

Etter messen var det program på St. Paul skole – alle plassene i Auditoriet ble tatt og flere måtte stå langs veggen. Det var en kort film om Mor Teresa, og deretter et musikalsk innslag med Sara (fiolin) og Ivo (gitar). Så kom en overraskelse! Kahoot quizen om Mor Teresa ble gjennomført til stor glede for hele forsamlingen med Isabella fra studentgruppen Fides. Og gjett hvem som vant quizen?! Pater Erik Andreas! Stor applaus! Etter det var det tid til å spise og snakke sammen.

 

Pater Erik Andreas Holths preken:

Kjære troende!

«Alt henger sammen med alt», sa en av våre tidligere statsministere. I alle tilfelle er dagens feiring av den hellige Therese av Calcutta forbundet med og en forlengelse av det som var tema sist søndag: Når Gud tar bolig i et menneskehjerte, renses menneskets indre og med og i Den Hellige Ånd kan vi si med Saligprisningene: «Salige de rene av hjertet, for de skal se Gud».

Vi feirer den hellige Teresa av Calcutta fordi vi i henne ser Guds nærvær. Selv var hun sikker på at hennes kall var fra Gud og hennes virke var Guds egen gjerning gjennom henne og de søstre som sluttet seg til The Missionaries of Charity – om de nå fikk sin tjeneste i Calcutta eller her i Bergen. Når vi ser søstrene i deres sarier med de blåstripete kantene utfører barmhjertighetens gjerninger blant våre fattigste brødre og søstre – materielt som åndelig – er det Kristi gjerning vi ser utført midt iblant oss. Slik Herren Jesus sa om seg selv: «Men er det ved Guds finger jeg driver ut de onde ånder, da er Guds rike kommet til dere.» (Luk 11,20)

Nå var det ikke demonutdrivelser Moder Teresa så som sin oppgave, men heller å drive motløshetens ånd på dør for de mennesker som traff henne ved å spre håp, kjærlighet og glede. For når hun kom et menneske i tale, så var det denne personen som var tilværelsens sentrum. Dette hang sammen med hennes tro på Jesus: Hun så i hvert menneske gjenskinnet av Ham hun hadde gitt livet sitt og som hadde kalt henne til tjeneste for dem han kalte «disse mine minste søsken».

For henne var ikke denne tjenesten annet enn det alle troende er kalt til å gjøre. Hun kunne derfor si at «Hellighet er ikke en luksus forbeholdt de få. Det er din og min simple plikt. Om det er fattige i verden er det fordi du og jeg ikke gir nok.»

Når vi feirer en helgen er ikke det en fraskrivelse av eget ansvar. Når vi i dag feirer Moder Teresa av Calcutta som forbilde er dette derfor ikke en unnskyldning for selv ikke å gjøre noe: Å gi mat til de sultne, drikke til de tørste, å vise gjestfrihet og å kle de nakne, se til de syke og besøke til fangne…

Denne prekenen ønsker jeg å gi overskriften «Å se Jesus». Overskriften kan også være en oppsummering av prekenen: Vi feirer den hellige Teresa fordi vi i henne ser Kristi eget ansikt, han som kalte henne og helliget henne til å se Jesu ansikt i sine medmennesker, spesielt dem som intet har og som lider åndelig og materielt. Måtte den hellige Teresa be for oss, slik at også vi får se Jesus Kristus, at han også vinner skikkelse i oss, så menneskene kan se de gjerninger som gjøres og prise deres Fader i himmelen.

I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Noen bilder fra messe:

DSC_4374DSC_4376DSC_4377

DSC_4386DSC_4381