KUNNGJØRINGER SØNDAG 13. JANUAR 2019

Kosciol

– Åpningstiden på menighetskontoret er endret fra 1.1.2019. Kontoret har åpent mandag til fredag 10.00-15.00. Onsdag er det ikke lenger åpent om ettermiddagen.

– Denne helgen samles det inn ekstrakollekt til oppussingen av prestegården etter alle søndagsmessene.

– Mandag 14. januar blir det ingen messe i St. Paul kirke kl. 11. Også tamilsk messe kl. 19 faller bort.

– Katolsk Forum starter opp igjen tirsdag 15. januar. Foredraget er av Pater Reidar Voith og tittelen er “Reformasjonen sett fra et katolsk perspektiv”. Det finner sted kl. 19.45 i skolens personalrom. Inngangspenger kr. 30.

– Torsdag den 24. januar skal det være økumenisk gudstjeneste på Marias Minde kl. 19.30.

– Vi minner om menighetsfesten, søndag den 27. januar. Vi feirer menighetens patronatsfest, Pauli omvendelse, og begynner med høymessen kl. 11 og deretter er det fest i skolens gymsal med underholdning og loddsalg og mat fra mange land.     ————————————————————-

(I høymessen) Det er kirkekaffe i krypten etter høymessen kl. 11. Alle er hjertelig velkommen.