Til de troende i Sogn og Fjordane

sfjvåpenMelding til de troende i Sogn og Fjordane fra sognepresten:

Det kom som en overraskelse at P. Marek Zur skal forlate Sogn og Fjordane; han reiser tilbake til Polen den 25. januar. Vi takker P. Marek for hans trofaste tjeneste.

Inntil han reiser vil messene bli feiret som vanlig.

Biskopen har ennå ikke funnet noen ny prest som kan overta Sogn og Fjordane. Inntil det kommer ny prest, må Sogn og Fjordane betjenes fra Bergen. Det betyr at flere messer både i Sogn og Fjordane og Hordaland må avlyses fordi vi må omorganisere prestenes reiseruter. Vi prøver å ordne det slik at det blir feiret én messe per måned på de fleste messestedene. Det betyr en beklagelig nedgang i den geistlige betjening for menighetene, ikke bare i Sogn og Fjordane men også i distriktene i Hordaland. Det blir ikke lett å få det til, for vi vil ha to prester mindre enn vanlig.

Vi prøver å opprettholde katekesen i Førde, Eid og Vik, og å gjennomføre førstekommunion som planlagt.

Hvis vi lykkes med å finne vikarer for en overgangsperiode, kan situasjonen bli noe lettere, men vi vet ikke noe sikkert ennå.

Informasjon vil bli gitt og regelmessig oppdatert på St. Paul menighets hjemmeside.

Deres sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen