Eriterisk feiring av jul

DSC_0930Lørdag den 12. januar feiret de eritreiske katolikkene i menigheten jul. Endelig. Eller for å være presist, en gang til, fordi de har feiret Kristi fødsel som oss alle, den 24. desember, men siden den katolske kirken i Eritrea fortsatt bruker den julianske kalenderen ble jul i år feiret den 7. januar. Og siden det i Norge for tiden ikke finnes en fastboende eritreisk prest, måtte de vente med feiringen til i dag, 12. januar da pater Mussie Zebrai Yosief kom til Bergen fra Roma.

Messen på Marias Minde ble feiret etter den østlige ge’ez – aleksandrinsk ritus som har elementer av liturgier fra oldkirken. Messen ble innledet med en prosesjon med barn og under messen ble også et barn døpt. Menigheten deltok i bønn og sang og de fleste av de 160 eritreiske katolikkene registrerte i St. Paul menighet var til stede.

Pater Mussie har for tiden ansvar for alle eritreiske katolikker i Europa og han kunne si at de fleste eritreiske katolikker bor i Nord Europa – i Storbritannia, Sverige, Tyskland, Sveits og Norge. Pater Mussie understreket at han oppfordrer de eritreiske katolikker i diaspora til å registrere seg i den lokale kirken og delta aktivt i den latinske liturgien, samtidig som de bør beholde og ta være på sine orientalske tradisjoner og liturgi fra kirken i hjemlandet. Han nevnte også at han forstår godt hvordan det er å være katolikk i Norge hvor katolikker er en liten minoritet, siden også i Eritrea er romerske katolikker bare 5% av befolkningen.

I hans preken sa han bl.a. at feiring av jul er mer enn feiring av Jesu fødsel. «Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden for mennesker av god vilje » sang englene denne natten. Ved denne høytiden feirer vi Guds kjærlighet; vi feirer håp, vi feirer fred og vi feirer glede. I Jesu finner vi håpet om å bli frelst og få evig liv, sa pater Mussie og han ga en «hjemmelekse» til de troende – vi må oversette Guds ord i vårt dagligliv. Vi må vise hvordan å leve i samsvar med Jesu kjærlighetsbud – elske Gud og vår neste. Vi må strebe etter å være blant dem som Jesus er glad i.

Pater Mussie bemerket også at vår Pauli menighet i Bergen er et eksempel av en ekte katolsk, universell kirke med våre 124 nasjonaliteter. Vi er alle en del av Kristi legeme – i den katolske kirke, og dermed også i vår menighet, finnes det ikke fremmede, finnes det ikke gjester, vi er alle medlemmer i den samme familien, den samme kirken. Dette er den katolske kirkes virkelighet.

Etter messen som varte over 2 timer ble det arrangert «kirkekaffe» i refektorium hvor folk kunne snakke med pater Mussie, og selvfølgelig spise tradisjonell injera og mange andre eritreiske retter.

DSC_0928 DSC_0931 DSC_0937 DSC_0938 DSC_0939 DSC_0946