Prester og ansatte

Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can.Reg. E-post: Alois.Brodersen@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen, tlf. privat 55 30 80 21 Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen Tlf. kontor 55 21 59 60, mobiltlf. 48 27 72 82. Kontortid: mandager og fredager. Les mer>>>      

 

Dom-Lukas1Kapellan Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg.  E-post:Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen tlf. privat 55 30 80 20,   mobil 91 99 37 26 Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen Les mer>>>

kapellan Erik Andreas Holth E-post Erik.Andreas.Holth@katolsk.no Mobiltlf: 924 89 033 Les mer>>>

ab730035-fa8d-4852-8f69-4c11370b5cc3

Kapellan Alan Nelson Navales  Epost Alan.Navales@katolsk.no mobiltlf: 967 23 782 les mer

janusz batko Kapellan Janusz Batko E-post: Janusz.Batko@katolsk.no Tlf.: 55 24 41 13 Mobiltlf.: 990 98 456 Les mer>>>

 

710b48e9-2612-483d-8d20-c02ad75f2036Kapellan Marcin Zych Epost: Marcin.Zych@katolsk.no    mobil: 479 75 712 Les mer

85f92c27-c08d-43ad-8934-521647142eb1

Kapellan Jeyanthan Pachechek OMI epostJeyanthan.Pachchek@katolsk.no tlf 463 21 641 (mobil) les mer

 

Diakon

diakon-Henrik1Diakon Henrik von Achen E-post: Henrik.Achen@katolsk.no Ttlf. privat: 55 16 27 38 Tlf. arb.: 55 58 31 20 Les mer>>>

 

Ansatte

organistAmund-Dahlen

Kantor Amund Dahlen E-post: amund.dahlen@gmail.com Mob.: 922 37 635

IFMenighetssekretær Pål Augland Tlf: 55 21 59 50 epost: pal.augland@katolsk.no

DSCN3534Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand Tlf.: 55 21 59 56 E-post: katekese.bergen@gmail.com

AnneSamuelsenMenighetsmedarbeider Anne Samuelsen tlf 55 21 59 56, tirsdag og torsdag 10.00-14.00 e-post: anne.samuelsen@katolsk.no