Startside meny   St. Paul
              Menighet

Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen
Nytt  menighetsråd valgt

Ved valget til nytt menighetsråd i helgen 14. til 15. juni ble følgende valgt:

Anne Samuelsen, Erik Andreas Holth, Long Quoc Nguyen, Małgorzata Łukaszewicz, Anne-Kirsten Eek-Larsen, Krzysztof Śledzki. Vararepresentanter ble: Knut Robberstad og Johan Falkenberg.

Sognepresten utnevner tre representanter:

Ewa Bivand, Eugene Sebastian og Rosa Quijada.

Sakramentene i den katolske Kirke

Sakraments

Vi nærmer oss Olsok, festen for
Den hellige Olav
Norges vernehelgen.


Vi oppfordrer alle til å be
novenen for Den hellige Olav
fra og med i dag til og med mandag den 28. juli. Foldere med teksten er lagt ut bak i kirken og kan lastes ned her.

Høytiden for Den hellige Olav, Norges vernehelgen, feires på søndag den 27. juli i alle messene men i tillegg også på selve dagen, den 29. juli.


Første messe på Tysnes siden reformasjonen?

Søndag 22.juni – festen for Kristilegemet og blod - feiret p.Hallvard Hole messe i Uggdal kirke på Tysnes. Muligens var det første gang etter reformasjonen at en katolsk messe ble feiret i Uggdal.  Kirken ble leiet for anledningen av den katolske familien Eek-Larsen. Pater Hallvard som er oldebarn av familiens «patriark» Erling Eek-Larsen holdt også en nydelig preken. Det var en spesielt fin og minnerik opplevelse. Også noen turister og folk fra bygen deltok.Glimt fra Festen for Kristi legeme og blod 22.juni i Bergen

 

 


Kontortider:
Man., tirs., tors., fred.
  kl. 10.00-15.00

Onsdag 14.00-18.00

Tlf. 55 21 59 50
Fax: 55 21 59 51
bankkontonr.3624.07.60031
E-post: bergen@katolsk.no 

Utenom kontortiden er telefonen viderekoblet til vakthavende prest.

Ukens kunngjøringer


OGŁOSZENIA PARAFIALNE


Announcements in EnglishUkens liturgi og lesninger


Nasjonale grupper

Eritreisk
Filippinsk
Fransktalende
Litauisk
Norsk
Polsk
Spansktalende
Tamilsk
VietnamesiskAvtalegiro

Er du registrert?

© St. Paul Katolske kirke, Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen       Webmaster