Startside meny   St. Paul
              Menighet

Nygårdsgt. 3, 5015 BergenNytt menighetsblad er kommet!


Klikk på bildet  for å se i bladet.

Nytt orgel i St. Paul kirke


Nå er det sant!
Kontrakten er signert, men vi trenger mer penger.
Sett inn Ditt bidrag på konto 3624.27.59537

Se video på facebook:   PIPEJEGERNE

Tid for tilbaketrekning for å møte Gud

Intervju med P. Ole Martin Stamnestrø

Bønn og faste hører uvegerlig sammen. Det samme kan langt på vei sies om retrett og faste.

- Jesus trakk seg ut av mengden og ut i ørkenen for å be. Det trenger vi som ønsker å være hans etterfølgere også å gjøre i dag, sier pater Ole Martin Stamnestrø.

Pateren, som virker som sogneadministrator i Vår Frue menighet i Ålesund, har i denne fastetid gjestet i St. Paul menighet der han har gitt sine betraktninger i tilknytning til menighetens fasteretrett.  Og det hele er vinklet tett inntil det sentrale i Kirkens liv som er messen og eukaristien. Den katolske kirke er «Eukaristiens Kirke» eller "Ecclesia de  Eucharistia", og under denne vignetten er årets fasterettrett i St. Paul menighet blitt arrangert.

- Jeg ønsker ikke at retrett fra min side skal oppfattes som noe som forbeholdes fastetiden. Slik er det da heller ikke i henhold til Kirkens tradisjon. Rett som det er arrangeres det retretter i Den katolske kirke verden over. Allikevel får retrett, som egentlig betyr tilbaketrekning, en slags dobbel effekt når den knyttes til fastetiden, fordi det blir ekstra tydelig at de som vil følge Kristus må trekke seg tilbake for å be og meditere slik at man på ny justerer kursen i forhold til Gud, understreker pater Stamnestrø.

Som nevnt innledningvis kan retrett oversettes med "tilbaketrekning", men også "tilbaketog". I så måte finner pateren grunn til å gjøre et visst poeng ut av å sammenligne vår retrett, med soldaters retrett i krig. Her stopper imidlertid likheten. Soldater trekker seg tilbake for å kunne utvikle en ny angrepsstrategi mot fienden. Intensjonen med kristnes tilbaketrekning, eller for den saks skyld "tilbaketog", er å komme nærmere Herren slik at vi kan justere kursen i samsvar med Hans vilje for våre liv.


Messen er Kristus

Pater Stamnestrø gjør det klinkende klart at intet av det han her sagt må forlede noen til å tro at retrett gir katolske troende rett til å trekke seg vekk fra messen, hverken i fastetiden eller ellers i kirkeåret. 

- Messen er Kristus. Overholder vi ikke messeplikten, trekker vi oss unna Ham. I det hele tatt behøver vi, og kanskje ikke minst nå i fastetiden, å besinne oss nettopp på messeplikten, men enda viktigere: På selve gleden ved å delta i messefeiringen for å være delaktig i Kristi stedfortredende offer. Messen er høydepunktet i en katolikks liv. Mennesket har lett for å ta kjærligheten, enten det er til ektefellen eller Kristus for gitt. Denne faren gjelder også i forhold til messen, for også den kan vi komme i skade for å glede oss mindre over med tiden. Dermed svinner også den første kjærlighet. Det er noe vi bør reflektere grundig over i denne fastetiden, understreker pateren.

Mindre av alt

- Hvordan mener du en katolikk anno 2014 skal forholde seg til Kirkens faste?

- Det er et omfattende spørsmål. På den ene side påbyr Kirken oss visse minimunsforpliktelser, noe som blant annet kommer til uttrykk askeonsdag og langfredag, da det er abstinens i forhold til kjøtt og bare ett hovedmåltid og ett eller to minimåltider. Ellers gjelder den gyldne regel om at det skal være "mindre av alt". Den enkelte må finne sin form, men man bør besinne seg på at man bør finne noe man kan gi helt eller langt på vei helt avkall på, sier pater Stamnestrø som mener den enkelte bor sette seg målsetninger som kan vare realistiske, og dermed fullt oppnåelige.

Ingen faste for pingler

Pateren finner grunn til å påpeke at De ortodokse kirkene har en tendens til å gjøre mer ut av fasten enn Vestkirken.

- De ortodokses faste er ikke en faste for pingler. Vestkirken er tradisjonelt mer minimalistisk enn Østkirken. Dog er det viktig å huske på at alskens fromhets- og botsøvelser i seg selv ikke bringer oss nærmere Gud. Når vi sier "mindre av alt", er det nettopp for at vi skal ha fokus rettet mot Ham som har gitt seg hen til oss, avslutter pater Ole Martin Stamnestrø.

Sakramentene i den katolske Kirke

Sakraments

Noen glimt fra påskefeiring i St. Paul Menighet...Kontortider:
Man., tirs., tors., fred.
  kl. 10.00-15.00

Onsdag 14.00-18.00

Tlf. 55 21 59 50
Fax: 55 21 59 51
bankkontonr.3624.07.60031
E-post: bergen@katolsk.no 

Utenom kontortiden er telefonen viderekoblet til vakthavende prest.

Ukens kunngjøringer


OGŁOSZENIA PARAFIALNE


Announcements in EnglishUkens liturgi og lesninger


Nasjonale grupper

Eritreisk
Filippinsk
Fransktalende
Litauisk
Norsk
Polsk
Spansktalende
Tamilsk
VietnamesiskAvtalegiro

Er du registrert?

Verdt å huske:

Lørdag 26.april
1.kommunion kl. 11.00 og kl 13.00
Høymesse – vi ber for Johannes 23 og Johannes Paul II som helligkåres den dagen

Søndag 27.april  1.kommunion kl. 13.00      

Lørdag 10.mai
Konfirmasjon i Domkirken kl 10.30

Søndag 11.mai
Konfirmasjon i Johanneskirke kl. 14.00

Søndag 18.mai
Grunnlovsjubileum – bønn for Norge i alle messer

Lørdag 24.mai kl.18.00
Messe på nynorsk

Lørdag 31.mai kl. 12.00 Maria prosesjon på Marias Minde

Lørdag-søndag 14.-15.juni Valg til menighetsrådet

Søndag 22.juni
KRISTI LEGEMES FEST m/Prosesjon, Johanneskirke og St.Paul kirke kl 14.00   
© St. Paul Katolske kirke, Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen       Webmaster