Siste innlegg

Palmesøndag

Palmesøndag

Polsk gruppe lager palmer til Palmesøndag. Salg før kl. 11.00 Messe. Pris mellom 50 og 80 nkr som ifjor. Inntekt går til Caritas.    [les mer...]
No thumbnail available

KUNNGJØRINGER SØN 29. MARS 2015

- Under tellingen sist søndag fant vi at det var 1952 messebesøkende i St. Paul kirke. Utenfor Bergen var det 471 messebesøkende, fordelt på 12[les mer...]
No thumbnail available

Rosenkransaksjon for Oslo katolske bispedømme

Melding fra Oslo katolske bispedømmes pastoralavdeling Fra troende i bispedømmet er det kommet en oppfordring til å holde en kontinuerlig bønnevakt for bispedømmet fra palmesøndag kl.[les mer...]
No thumbnail available

Den stille uken og påsken i St. Paul menighet

Messeplan for Den stille uke og Påsken 2015 St. Paul menighet St. Paul kirke Lørdag 28. mars kl. 18:00 Filippinsk messe Søndag 29. mars, Palmesøndag kl. 09:00 Messe kl. 11:00 Høymesse kl.[les mer...]
No thumbnail available

Den stille uken og påsken i Sogn og Fjordane

Førde Palmesøndag, 29. mars Kl 10:00 norsk messe Kl 12:00 polsk messe Skjærtorsdag, 2.april Kl 19:00 Langfredag, 3. april Kl 19:00 Påskeaften, lørdag 4. april Matvelsignelse hver halv time mellom 8.00 og 18.00 Kl 19:00[les mer...]
No thumbnail available

KUNNGJØRINGER SØN 22. MARS 2015

- Mandag, 23. mars, blir det hverdagskonsert i St. Paul Kirke kl. 16.30. Aspirantkoret og Barnekoret synger variert musikk, bl.a. hele bibelspillet «Skapelsen» av Egil[les mer...]
No thumbnail available

Over 2000 troende i søndagsmessen 15.mars

Sist søndag, 15.mars, var det 1.916 troende som deltok i søndagsmessen i St.Paul kirke, sammen med Marias Minde  er tallet 1.952. Av dette over 800[les mer...]
"Sammen i Troen" inviterer til bønn og fellesskap
 Familiesynoden 2015

Familiesynoden 2015

I forbindelse med den ordinære bispesynoden om familien som avholdes i Vatikanet den 4.-25. oktober, inviteres alle troende til å besvare en rekke spørsmål rundt[les mer...]
Etter Fasteretretten

Etter Fasteretretten

Lumen gentium og oss troende i lys av Fastetiden var temaet for Fasteretretten med p.Sigurd Markussen. Lumen gentium – Kristus er folkenes lys – er 2.[les mer...]
No thumbnail available

Bønn for biskopen

Herre Jesus Kristus, du har villet bygge opp din Kirke på jorden. Derfor sendte du dine hellige apostler for å lære og døpe alle folk[les mer...]