Informasjon om Fosterhjemstjenesten og Barnevernstjenesten på flere språk

Illustrasjonsbilde Bufetat

Illustrasjonsbilde Bufetat

Det er fortsatt plasser på informasjonsmøtet som Fosterhjemstjenesten holder i samarbeid med St Paul menighet i Bergen. Del gjerne denne viktige informasjonen med andre. Det ligger informasjon om Barnevernstjenesten og informasjonsmøtet på mange språk i linkene under.
Møtet finner sted torsdag 15. mars klokken 18.30–20.30 på personalrommet på St. Paul grunnskole. Du binder deg ikke til noe ved å delta på informasjonsmøtet. Påmelding på menighetskontoret eller elektronisk link:
https://bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Bergen/Oversikt_over_alle_kurs_informasjonsmoter_og_arrangementer_i_Bergen/Testside/Bergen___Informasjonsmote_15_mars_2018_i_St_Paul/

Her ligger innkallingsbrev og en kort, generell informasjon om barnevernstjenesten på følgende språk:
Engelsk                             Innkallingsbrev            Informasjon om barnevernstjenesten
Polsk                                 Innkallingsbrev            Informasjon om barnevernstjenesten
Spansk                              Innkallingsbrev            Informasjon om barnevernstjenesten
Tamil                                 Innkallingsbrev            Informasjon om barnevernstjenesten
Vietnamesisk                    Innkallingsbrev            Informasjon om barnevernstjenesten