Pater Wilhelmus Hertman O.F.M feirer 75års jubileum 4. april

whertmanPater Wilhelmus Hertman O.F.M. var i St. Paul menighet mellom 1954 – 1987 (først som rektor for St. Franciskus Xaverius-søstrene på «Florida» sykehus, og deretter som sogneprest). Han vil feire 75års jubileum for sin prestevielse 4. april 2018. Vi gratulerer med dagen!

Samtidig gjør vi oppmerksom på at han blir 100 år 10.oktober i år.

Han flyttet til sitt kloster i Nijmegen i 2015 og hadde det godt der med sine medbrødre. Etter et fall i høst trengte han mer pleie enn franciskanerne kunne gi ham. Han er derfor på et pleiehjem drevet av jesuittene. Der har han det godt og er takknemlig for alt som gjøres for ham. Han blir også fulgt opp jevnlig av franciskanerne.

For mer informasjon kan du henvende deg til Eli Werner tlf.97677534. epost: eli-werner@hotmail.com

Les mer om p.Hertman her