Aktuelt

Biskop Bernt 15 år i Oslo

Det var nøyaktig for 15 år siden, 22. oktober 2005 at Bernt Eidsvig ble vigslet til biskop i Oslo Katolske Bispedømme. Biskop Bernt retter en takk på katolsk.no til alle troende, lekfolk og prester, i bispedømme. Se her Vi gratulerer…
Read more

Missionssøndag 18. oktober «Jeg! Send meg!» (Jes 6,8)

Verdens misjonssøndag feires i år søndag 18. oktober. Misjonssøndag ble etablert av pave Pius XI i 1926 som bønnedag for misjon og Den Pavelige Missiosvirksomhet (Missio). Vi skal be for misjonsvirksomhet og misjonærer, vi skal be for kall og nestekjærlighet, og…
Read more

Generalvikar i Trondheim Stift

Biskop Erik Varden har utnevnt Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.reg., kapellan i vår menighet og skoleprest i St. Paul gymnas, som generalvikar i Trondheim Stift. Dom Lukas har fungert som generalvikar i Trondheim Stift siden mars 2020.

R.I.P. Hildegard Misje er død

Hildegard Misje døde fredag 2.oktober. Hildegard var menighetssekretær fra 1995 – 2006 da hun ble pensjonist. Det blir requiem messe i St. Paul kirke mandag 12. oktober kl 11.00. Påmelding skjer via minneside på Solstrand begravelsesbyrå eller menighetskontoret .

Minnedag for den hellige Faustina

Mandag 5. oktober innfører Kirken en ny «valgfri minnedag» for den hellige Faustina Kowalska. Dekret om dette ble utgitt av Gudstjeneste og sakramentskongregasjonen den 18. mai 2020, på hundreårsdagen for pave Johannes Paul IIs fødsel. Dekretet kan leses på katolsk.no…
Read more

Konfirmasjon i Førde

Lørdag 26. september var det konfirmasjon av en gruppe konfirmanter i Førde bedehus. Vi takker for en fin messe og gratulerer konfirmantene og familiene deres.

Nye lesepulter på Marias Minde

Søndag 20. september ble de nye lesepultene på Marias Minde tatt i bruk. De ble velsignet av Dom Alois under høymessen. Vi har, som mange sikkert har lagt merke til, også fått nye kneleputer både på Marias Minde og i…
Read more

Konfirmasjon i Førde

Førstkommende lørdag, 26. september, klokken 12.00 blir det konfirmasjonsmesse på norsk i Førde bedehus. Det er også plass til andre enn konfirmantfamiliene. Husk å skrive deg på liste og ellers følge vanlige smittevernstiltak. Velkommen!

Bønn for Kirken og bispevielsen i Trondheim

Mandag 14. september, begynte St. Rita Radio en 40 dager lang bønn for Den katolske kirken i Norge generelt og biskop-elekt Erik Varden spesielt, melder radiopionér Pål Johannes Nes. Bønneserien består av en rosenkrans, angerbønnen og bønn til erkeengelen Mikael….
Read more

Konfirmanter 12. september

Sist lørdag mottok 38 konfirmanter fermingens sakramenter. Kommende lørdag blir det tilsvarende. Vi gratulerer familiene!

Konfirmasjonsmesser 19. september

På grunn av smittevernsreglene er det som kjent ikke så mange som kan få delta på messene. Årets konfirmasjonsmesser blir streamet her Salmer og liturgi under messen: Herre Gud, ditt dyre navn og ære (LH 310)Messe 13Min sjel lov Herren…
Read more

Pilegrimstur til det hellige kors kirke i Fana

Lørdag 12. september gikk turen til det hellige kors kirke i Fana for å feire Korsets Opphøyelse. I år valgte man å gå over Stendafjellet, litt stigning i begynnelsen, men veldig vakkert og rolig rute. Værvarsel for dagen var ikke…
Read more

Påskeplikt 2020 opphevet

På grunn av nåværende situasjon med Covid-19 ble Påskeplikten opphevet av biskop Bernt for resten av 2020. Les mer på katolsk.no Påskeplikten betyr at “Mottagelse av nattverden er ikke påkrevd annet enn én gang årlig og da helst i påsketiden”.

Pilegrimstur til det hellige kors i Fana

NB Det blir endring av ruten fra Lagunen til Stend stasjon i forhold til i fjor, i år går vi over Stendafjellet. Det blir litt mer stigning, men mye fredeligere omgivelser. Oppmøte tidspunktene blir som tidligere annonsert Lørdag 12. september…
Read more

Konfirmasjonsmesser 12. september

På grunn av smittevernsreglene er det som kjent ikke så mange som kan få delta på messene. Konfirmasjonsmessene 12. september 2020 ble streamet her og er fortsatt tilgjengelige Salmer og liturgi under messen: Herre Gud, ditt dyre navn og ære…
Read more