Aktuelt

Påskeplikten oppfylles frem til den 14. september

Biskop Eidsvig kunngjorde 2. mai at Påskeplikten i år kan oppfylles helt frem til festen for det hellige kors, den 14. september. Påskeplikten betyr at (jfr. kanon 920) man har plikt til å motta kommunion minst én gang i året…
Read more

Påmelding til søndagsmesse

Fra søndag 10. mai er du velkommen til å delta i messer i St. Paul kirke og på Marias Minde. Messene er begrenset til 50 deltakere, og menigheten har plikt til å lage en deltakerliste.  Derfor er påmelding obligatorisk.  For messer på…
Read more

4. søndag i Påsketiden – den gode hyrde søndag

HERREN ER MIN HYRDE – preken v/p. Erik Andreas Holth Denne søndagen bærer navet «Misericodia Domini», og omhandler Herrens barmhjertighet og omsorg for folket sitt, slik profeten Jesaja skriver om det folk Herren igjen gir nytt land og ny frihet;…
Read more

Søndagsskole på nettet

Hver søndag legger Pastoralavdelingen v/OKB ut nytt opplegg som kan benyttes i trosundervisningen hjemme! Fra i morgen – 3. mai – vil søndagsskolelære fra menighetene – også fra vår menighet – forklare evangeliet for barna via video Her er lenke…
Read more

Messefeiring for maks 50 troende

Det er gledelig at fra 7. mai  åpnes det opp for messefeiring for maksimum 50 troende. Bispedømmet arbeider nå med en veileder som skal gi føringer for både liturgiske og praktiske aspekter når det nå igjen åpnes opp for messer….
Read more

Mai-andakt

Vi inviterer alle til å holde mai-andakt hver kveld i mai. Det er gammel katolsk tradisjon å vie mai måned til Guds Mor Maria og be en andakt – «mai-andakt» hver kveld i mai. Det kan gjøres både hjemme, ute,…
Read more

3. søndag i Påsketiden

Salmer: Guds kyrkje, syng kring vide jord Lov Herren 497 Messe 11 Salme 16.11 Du lærer meg livets vei , gir meg gledens fylde for ditt åsyn. LH 51 Halleluja LH 200 Credo LH 22 Jesus lever, graven brast! LH…
Read more

Nye retningslinjer for OKB og Trondheim Stift

OKB og Trondheim stift har nå publisert et hefte med nye Retningslinjer for saksbehandling ved mistanke om seksuelle overgrep. (se her) Det foreligger også en kortfattet brosjyre om dette som kan legges ut i menighetene (se her). Bispedømmets beredskapsplan mot seksuelle…
Read more

2. Søndag i Påsketiden – Miskunns-søndag

Inngang; Sanne Gud På deg jeg tror. LH 496 Messe 11 Salme 118: Lovpris Herren, for han er god, for evig varer hans miskunn. Offertorium: Han er oppstanden. Halleluja! LH 762 Utgang; Deg være ære! LH 493 Husk søndags-vips: 111576…
Read more

Høytider i koronatiden

STL (Samarbeidsrådet for Tros- og Livssynssamfunn) presenterer høytider – ikke bare kristne – som kommer i april. Les mer her

1. Påskedag

Salmer:LH 490 Påskemorgen slukker sorgenLH 8LH 488 Jesus lever, graven brastLH 200 AllelúiaLH 22 CredoLH 482 Oppstanden er den Herre KristLH 493 Deg være ære Kollekt Vipps nr 111576 P. Eriks preken Kjære troende! Det er vår!  I den siste…
Read more

Påskelys

Påskeaften, lørdag 11. april blir det mulig å kjøpe påskelys i kirken mellom kl 15.00 og 17.00. Da kan du tenne lys mens du ser på Påskevigilien kl 21.00 fra St. Olav Domkirke eller fra St. Peters Basilika i Vatikanet….
Read more

Langfredag

Salmer:LH 59 Fader, i dine hender overgir jeg min åndLH 426 Vi takker deg, o Herre KristLH 474 Naglet til et kors på jorden Evige Gud, ved din Sønns, vår Herres Jesu Kristi lidelse tilintetgjorde du døden, som var syndens…
Read more

Biskop Bernts preken. Skjærtorsdag 2020

Kjære troende, Bare for noen få uker siden kunne vi ikke ha forestilt oss at skjærtorsdagsmessen ville bli feiret som idag: Klokkene ringer for å samle Guds folk, men vi må låse dørene. Vi hører evangeliet om fotvaskingen, men vi…
Read more

Skjærtorsdag, Herrens måltid

Evige Gud, vi feirer minnet om den hellige nattverd da din enbårne Sønn, før han overgav seg til døden, skjenket Kirken sitt kjærlighetsmåltid, det nye og evige offer. Gi oss å finne kjærlighetens og livets fylde i dette mysterium Salmer:LH…
Read more

Korsveien med pave Frans

På langfredag kl 21.00 kan vi delta i korsveien sammen med pave Frans. I år fra Petersplassen, ikke fra Colosseum. Det kommer på Vatican News Her finnes meditasjons tekstene på flere språk.

Novene til den Guddommelige Miskunn

Også i år skal vi be Novenen til den Guddommelige Miskunn mellom Langfredag og Miskunnssøndag. Vi kan ikke samle oss, men de som er i Kirken kan be der (brosjyrer er lagt ut) og alle andre kan be på egen…
Read more

Katolsk nettressurs

St Paul menighet har kjøpt lisens på Formed. Det er en katolsk nettressurs, drevet av St Augustine Institute, der du kan se mange gode katolske filmer, både for barn og voksne. Det er gratis for dere, men du må registrere…
Read more