Aktuelt

Utstilling i St. Cecilia Galleri og Musikk-antikvariat

Utstillingen “BACH og WØBBEKIND”, vises 13. Mars- 17.April. Tom Wøbbekind stiller ut maleri, tegninger/ kulltegning inspirert av Den Hellige Skrift. Åpningstider:Tirsdag og Fredag : 14.00-18.00, Lørdag: 12.00-17.00. Galleri St. Cecilia , Lille Øvregate 17. Alle smittevernregler blir overholdt.

Fasteretrett med biskop Erik Varden OCSO

Velkommen til digital fasteretrett med biskop Erik Varden OCSO 27. februar. I år har vi ikke fasteretrett i regi av St. Paul menighet. Vi vil derfor informere om at det kan finnes digitale muligheter for å ha en slags retrett…
Read more

Korsveien

Normalt har vi korsveiandakt i St. Paul kirke hver fredag i fastetiden i forbindelse med kveldsmessen. I år er dette foreløpig ikke mulig. Vi oppfordrer likevel de troende om å meditere over korsveien. Det finnes flere skriftlige kilder for tekster…
Read more

St. Paul gymnas

Nytt år betyr at mange begynner å se slutten på ungdomsskolen og begynner å lure på hvilken skole de skal velge når de skal begynne på videregående skole. Her i Bergen er vi så heldige at vi har St. Paul…
Read more

Messe 1. søndag i faste

Kirken fortsatt stengt for de troende. Vi anbefaler alle å få med seg messen på nettet. Det blir feiret høymesse i St. Paul kirke som vanlig kl. 11. Messen blir streamet og kan som vanlig også sees i ettertid. Du…
Read more

Caritas – Fasteaksjon 2021

Koronapandemien forverrer sultkrisen – skriver Caritas Norge ” I år står vi midt i en global krise under fasten og fasteaksjon er derfor kanskje viktigere enn noen gang. De alvorlige konsekvensene koronapandemien har for familier som sulter er tema for…
Read more

Messe askeonsdag

Kirken er fortsatt stengt pga smittevernshensyn. Messen med velsignelse av asken som var om morgenen askeonsdag ble filmet, og du kan se den her.

ASKEONSDAG – fastetiden begynner

Askeonsdag markerer begynnelsen på den 40 dager lange fastetiden, en forberedelse til påskehøytiden. Kirken er fortsatt stengt for de troende, men aske velsignes ved skolens morgenmesse kl 9.00 (den blir lagt ut på websiden. Fra kl 11.00 til kl. 15.00…
Read more

Overføring av høymessen 14. februar

Som kjent feires det ikke offentlige messer i Bergen denne helgen på grunn av smittesituasjonen. Prestene våre feirer likevel messe som vanlig og høymessen vil bli overført her kl. 11.00 Vi anbefaler alle troende å ta del i feiringen. Du…
Read more

Vaksinasjon er nestekjærlighet i praksis

“Å la seg vaksinere er å ta vare på de svakeste blant oss” sier biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no. Det samme bekrefter Martha Skretteberg fra Caritas. For å hindre videre spredning og for å beskytte seg selv mot viruset, er…
Read more

Kyndelsmesse – Vinterstemning og fellesskap

«Herren, Den Høyeste, han er herlighetens Konge» Troende som samlet seg til kyndelsmesse tirsdag kveld, og til høymesse sist søndag, uttrykte glede over å kunne samle seg i skolegården. Det er nettopp fellesskapet som er savnet når vi måtte feire…
Read more

Overføring av høymessen 31. januar

Vi sender også denne søndagens høymesse her på hjemmesiden og på YouTube. Messen begynner som vanlig kl 11.00 og det går an å se den direkte eller i ettertid. Vi minner også om vår Vippsaksjon! Menighetens vippsnummer er 111576. Det…
Read more

Høymesse utendørs 31. januar

Søndag 31. januar feirer vi høymessen utendørs i skolegården. Høymessen feires til vanlig tid, kl 11.00. VIKTIG! Det er som vanlig obligatorisk med påmelding til messen siden vi må ha oversikt over hvem som er tilstede ved evt behov for…
Read more

Dagens Paulus 25. januar

Paulus 1. brev til Timoteus 6, 3-6 Den som kommer med en annen lære og ikke holder fast ved vår Herre Jesu Kristi sunne ord og den lære som hører gudsfrykten til, er hovmodig og skjønner ingenting. Han er bare syk…
Read more

Bli med i FIDES studentgruppe i vår menighet

Fides is a Catholic group of students and young adults at our parish. They share, live, and get to know better the Catholic Faith in a friendly environment with others. To get to know more about them please send a message to…
Read more

Paulus-film

Se en film om Paulus som en del av Paulus-festen: The Bible Collection – Paul – FORMED

Dagens Paulus 24. januar

Begynn gjerne med en kort bønn, f.eks. «Herre, gi oss visdoms og forstands Ånd, råds og styrkes Ånd, kunnskaps og fromhets Ånd, fyll oss med gudsfrykts Ånd.» Les teksten langsomt en gang og les så tekstene, en setning om gangen…
Read more