Aktuelt

Hilsen fra sognepresten

Kjære menighet. Det har vært en merkelig fastetid, en fastetid hvor vi har måttet faste på selve fasten. For det vesentlige for meg har alltid vært gudstjenestene, messene, korsveiandaktene, og særlig i Den Stille Uke, feiringen av Herrens inntog i…
Read more

Palmesøndag

På denne dag feirer Kirken minnet om at Kristus, vår Herre, drog inn i Jerusalem for å fullbyrde sitt påskemysterium. Hosianna, Davids Sønn, Velsignet være han, Velsignet Davids sønn som kommer i Herrens navn! Hosianna i det høyeste, hosianna, hosianna! Velsignet Davids Sønn som kommer,…
Read more

«Søndagsvipps»

Nå har kirken vært stengt i over to uker og vi må regne med at det blir slik i noen uker fremover. Det er trist og tungt, men slik må det være så lenge smittefare truer. Stengt kirke har også…
Read more

Åndelig kommunion

Katolikker og andre kristne som av en eller annen grunn ikke kan motta kommunionen, oppfordres til å be til Gud om «åndelig kommunion». De kan be Gud om at deres forening med Jesus Kristus og med hverandre må bli stadig…
Read more

Ledig stilling på St. Paul gymnas

2. gangs utlysning Inspektør II Ønsker du å bli en del av St. Paul gymnas sin ledelse? Vil du være med å utvikle en av de beste skolene i Bergen? St. Paul gymnas ønsker å styrke skolens ledelse med en…
Read more

Ekstrem korsvei

Ekstrem Korsvei er en bønnevandring alle vandrer på egen hånd i stillhet gjennom natten. Deltagerne går den ekstreme korsveien på eget ansvar. Siden det ikke kan være felles offentlige arrangementer blir det ikke felles start i år. Likevel kan de…
Read more

5. søndag i fastetiden Pasjonssøndagen

Også denne søndagen legger vi ut den hellige messe fra St. Paul kirke. Prekenen kan også leses nedenfor. Følg med her på websiden, vi håper å sende en del direkte neste søndag og i den Stille uke. Nærmere detaljer om…
Read more

Avlat

Fullkommen avlat gis til troende som lider av koronaviruset, som er underlagt karantene av helsemyndighetene, enten på sykehuset eller i hjemmet. Den gis også, under samme vilkår, til helsepersonell, familiemedlemmer og omsorgspersoner, og til alle de som under denne pandemien ber…
Read more

Sammen med Paven i dag

Bli med Pave Frans kl 18.00 I dag, fredag 27. mars. Pave skal foran Petersplassen, selv om plassen er tom. Vi skal lytte til lesningene, be sammen og tilbe Sakramentet. Til slutt får vi velsignelse Urbi et Orbi. Mulighet til…
Read more

Menighetsbladet

Menighetsbladet er nå på vei ut i postkassene. Om du ikke har mottatt det innen 2. april er det lurt å ta kontakt med menighetskontoret for å kontrollere at du er korrekt registrert. Bladet kan også leses her:

Kjære menighet!

I disse «Corona»-tider er fristelsen stor til å skrive om virus og epidemier heller enn om troen. Og siden vi nå har fått meget strenge direktiver fra vår biskop Bernt Eidsvig må vi ta disse med først. Siden retningslinjene forandrer…
Read more

4. søndag i fastetiden – Dominica Laetare

Messen for søndag 22. mars ble filmet. Pater Erik Andreas Holths preken: Kjære troende! «Gud ser ikke på det det som menneske ser på. Menneskene ser på det ytre, men Herren ser på hjertet», leste vi i den første lesningen…
Read more

Kirkene sammen i bønn

Norges kristne råd har tatt initiativ til en felles bønnedag som skal være 22. mars. Fra klokken 09.00 om morgen til 21.00 vil det via Norges Kristne Råd sin facebookside og arrangementssiden bli ledede bønnesamlinger. Noen går direkte, mens andre…
Read more

Caritas Fasteaksjon

Fastetiden er en god tid til å vise omtanke for vår neste. Og i denne spesielle fastetiden i år er det nettopp nestekjærligheten som er viktig og mulig. Det finnes ingen grenser for å utøve den. Caritas arbeider i mange…
Read more

INNKALLING TIL ÅRSMØTE i CARITAS BERGEN.

Samtlige medlemmer av St. Paul menighet kan delta med tale og stemmerett ved fylt 18 år. Årsmøtet i Caritas Bergen torsdag 26. mars 2020 kl. 18.00 Sigurdsgate 8. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av sakliste. Valg av møteleder. Valg av referent….
Read more

1. kommunion og konfirmasjon utsettes

“Vi respekterer helsemyndighetenes råd for å hindre spredning av koronaviruset, derfor har vi besluttet å utsette vårens konfirmasjoner”, sier biskop Bernt I. Eidsvig. Les mer Dermed må årets konfirmasjon som var planlagt til 23. og 24. mai utsettes. Det er…
Read more