KUNNGJØRINGER SØNDAG 3. FEBRUAR 2019

– Nytt ekteskapskurs begynner 4. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

– De «husvelsignelsene» som vi har pleid å dele ut til Hellig-tre-kongersfesten, er nå kommet forsinket til Bergen og de vil bli velsignet i helgens messer og man kan ta dem hjem og klebe dem over inngangsdøren eller et annet sted i huset. Missio Norge ber om en gave til Missio på minimum kr. 20 per seddel.

– Etter messene denne helgen er det mulig å motta St. Blasius velsignelse.

– Neste søndag inviterer Ungdomslaget BUK ungdommer til å bli med på skøyting i Bergenshallen like etter høymessen

-Moder Teresa søstrene og Legion of Mary inviterer til et seminar lørdag 16. februar kl. 13.30 i skolens auditorium. Seminaret vil bli avholdt på engelsk av Elizabeth von Atzigen, en erfaren teolog og kateketlærer fra Sveits. Tema for dagen er katekismen.

————————————————————

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.