Viktige etiske spørsmål i konfirmantkatekesen

Lørdag 2. og søndag 3. februar inviterte St. Paul menighet dr Katarzyna Jachimowicz til å delta i konfirmantkatekesen på norsk og på polsk. Dr Jachimowicz er en katolske lege som kjemper for reservasjonsrett i etiske spørsmål, altså at en lege kan reservere seg mot å utføre handlinger som strider mot hans/hennes samvittighet. Dr Jachimowicz vant i saken mot Sauherad kommune som arbeidsgiver i høyesterett, (les mer om saken her ). Denne seieren betyr ikke at vi kan slappe av, retten til å vitne om kristen samvittighet er fremdeles ikke en selvfølge.

Dr Jachimowicz snakket om nettopp dette med konfirmantene – viktigheten av å ha en samvittighet, og av å ikke være redd for å vitne om våre kristne verdier i hverdagslivet. Hun ble imponert over konfirmantenes modenhet. De lyttet og stilte saklige og relevante spørsmål knyttet til svangerskap, fosterutvikling, spontan og provosert abort og også livets slutt og naturlig død. Undervisningen til Katarzyna Jachimowicz gikk rett inn i konfirmantkatekesens tema om budene, særlig det 5. bud. Fokuset på menneskelivets begynnelse og verdi fra unnfangelsen av er et svært viktig korrektiv til det ungdommen ellers blir fôret med av synspunkter.

På søndag var dr Jachimowicz også tilgjengelig i Krypten, både på norsk og på polsk kirkekaffe, for samtaler med menighetens medlemmer om diverse etiske utfordringer som katolikker i Norge møter.