KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. FEBRUAR 2019

-Det ble funnet en gullring i kollekten forrige søndag. Om vedkommende ønsker denne tilbake er det bare å henvende seg i sakristiet etter messen.

-Nytt ekteskapskurs begynner 4. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

-Katolsk Forum inviterer til foredrag ved Monsignore Torbjørn Olsen, tirsdag 19. februar. Tittelen på foredraget er: «Nordpolmisjonen (1859-69) –Vanvittig katolsk påfunn eller imponerende engasjement?» Foredraget finner sted i skolens personalrom kl. 19.45. Inngang kr. 30. Alle er hjertelig velkommen.

– Det blir fasteretrett 15. – 17. mars ved biskop av Stockholm, Anders kardinal Arborelius. Påmelding før 10. mars til bergen@katolsk.no eller menighetskontoret.

– Neste lørdag, den 23. februar deltar Slettebakken Motettkor på den latinske messen kl. 18. De synger Missa Brevis av Antonio Lotti.

—————————————————————

(I høymessen)

Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.