KUNNGJØRINGER SØNDAG 24. FEBRUAR 2019

Nytt ekteskapskurs begynner 4. mars kl. 18.30 på Personalrommet på St. Paul skole og går fem mandager fremover. Alle som vil gifte seg katolsk må delta på et slikt kurs. Påmelding til menighetskontoret.

-Fastetiden begynner med Askeonsdag, den 6. mars. Det blir askeonsdagsmesser: på filippinsk kl. 17, på polsk kl. 18 og på norsk kl. 19. Det blir korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 unntatt de ganger det er messe på polsk, da vil korsveien følge etter messen, ca. kl. 19.30.

– Det er mulig å levere inn fjorårets palmegrener i sakristiet eller på menighetskontoret frem til tirsdag den 5. mars. De vil bli brent og asken brukt til utdelingen av askekorset.

– Det blir fasteretrett 15. – 17. mars ved biskop av Stockholm, Anders kardinal Arborelius . Påmelding før 10. mars til bergen@katolsk.no eller menighetskontoret. Se oppslagstavlen bak i kirken.

-Det er ledige skoleplasser i 1. klasse på St. Paul skole fra høsten av. Ta kontakt med skolen for påmelding.

——————————————————————–

 (I høymessen) –Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.