KUNNGJØRINGER SØNDAG 17. MARS 2019


-Det blir norsk korsvei hver fredag i fasten kl. 18.30 med unntak av 5.april.

-Katolsk Forum inviterer til foredrag tirsdag 19. mars. Foredragsholder er Ragnhild Helena Aadland Høen, og temaet er «Maria Møy den rene – en vandring i Marias fotspor i Norge». Foredraget finner sted i skolens personalrom, kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30. Alle er hjertelig velkommen!

-Det er ledige plasser i 1. klasse på St. Paul skole fra høsten av. Ta kontakt med skolen for påmelding.

——————————————————————–

 (I høymessen) –Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.