Bønn om Den Hellige Ånds hjelp i prøvelsens tid

Kom Hellige Ånd til din Kirke, kom med din rensende ild

og befri henne fra synd og ondskap,

kom med din milde bris og helbred sårene hos alle dem

som er blitt utsatt for overgrep og krenkelser,

kom med din salving og hellige alle dem

som har en tjeneste og et kall for Guds hellige folk,

kom med din visdom og ditt mot til alle som er satt til å skjelne

hva som må gjøres for å beskytte de uskyldige,

kom med din kraft og din virvlende vind og driv bort

alle den ondes forlokkelser og bedrag,

kom med din helliggjørende nåde og hjelp oss alle å gå

helliggjørelsens og kyskhetens vei,

kom med ditt råd og ditt klarsyn og gi oss angerens og

botferdighetens ånd.

Ved Jesus Kristus vår Herre og Gud, som lever og råder med deg,

Gud Fader og Hellige Ånd, i all evighet. Amen.

Stockholm, 20.02.2019 + Anders Arborelius OCD