KUNNGJØRINGER SØNDAG 8. MARS 2015

Katolsk Forum inviterer til ny samling. Denne gang tirsdag, 17. mars klokken 19.45 på personalrommet på St. Paul skole. Inngangspenger kr 30,-. Professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen foreleser om Pave Leo XIIIs encyklika Rerum Novarum (”om den nye tid”) og dens politiske innvirkning frem til i dag.

– Orgelklubben Ferdinands salmespillkonkurranse
vil finne sted i Domkirken i dag søndag 8. Mars kl. 13.
Vi trenger en syngende forsamling og oppfordrer alle til å komme innom, synge med og heie frem den du mener spiller best når du synger.
Det er 6 deltager i alderen 10 til 18 som deltar.
Arrangør er Orgelklubben Ferdinand i samarbeid med St. Paul menighet og Domkirken menighet.

– Det arrangeres engelskspråklig pilegrimstur til Det Hellige Land 15-22 juni 2015. Turen ledes av p Johan Dumandan. Interesserte kan ta kontakt med ham for flere detaljer tlf: 474 74 176 eller på e-post: Johan.Dumandan@katolsk.no Påmelding innen 1. april.

– Det blir i fastetiden mulighet til skriftemål før og under søndagenes høymesse fra 10.45 til 11.15 og engelsk messe fra 17.45 til 18.15.
——————————————————————–
(I høymessen:)
Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen.