Etter Fasteretretten

DSC_6465

Lumen gentium og oss troende i lys av Fastetiden var temaet for Fasteretretten med p.Sigurd Markussen.

Lumen gentium – Kristus er folkenes lys – er 2. Vatikankonsilets viktig dokument om kirken vedtatt av Paul VI i 1964. Dokumentet omhandler kirkens rolle og funksjon i den moderne verden. Den består av åtte kapitler, fire av disse ble grunnlaget for retrettens betraktninger: Kirkens mysterium (1), Guds folk (2), Legfolket (4) og Alle er kalt til hellighet (5).

Femti år etter at dette dokumentet ble vedtatt var det godt å gå tilbake i historien for å forstå hvor stort arbeid Konsilet har gjort og reflektere over hvor mye som vi i dag tar for gitt var annerledes. Forståelsen av hvem Guds folk er og hvilken plass og forpliktelser legfolket har er særlig viktig. De troende utøver sitt alminnelige prestedømme gjennom «mottagelse av sakramentene, ved bønn og takksigelse, ved et hellig livs vitnesbyrd, ved selvfornektelse og ved en handlekraftig kjærlighet».

Pater Markussen omtalte Lumen Gentium på en levende måte og påpekte dokumentets aktualitet i våre dager og i våre menigheter i Norge. Siste betraktning på lørdag – Veier og midler til helligheten- ble til en refleksjon over våre gjerninger og forsømmelser og botsandakt før vi gikk til kirken til korsveien, skriftemål og messe.

Menigheten takker pater Sigurd Markussen for retretten og ønsker alt godt i hans tjeneste i St.Svithun menighet i Stavanger.

Dokumentet Lumen Gentium kan leses i sin helhet på norsk på : http://www.katolsk.no/dokumenter/dokumenter-fra-vatikanet/paul6/lg og i bokform utgitt a St.Olavs forlag

DSC_6477DSC_6529