KUNNGJØRINGER SØNDAG 15. MARS 2015

– Denne søndagen skal vi telle antall deltakere i alle messene. Under ofringen vil en eller flere personer med håndtellere gå gjennom kirken og telle hvor mange som er i messen. Dette vil vi gjøre to søndager i året for å se hvordan kirkebesøket utvikler seg.

– Katolsk Forum inviterer til ny samling. Denne gang tirsdag, 17. mars klokken 1945 på personalrommet på St. Paul skole. Inngangspenger kr 30,- Professor Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen foreleser om Pave Leo 13. encyklika Rerum Novarum («Om den nye tid») og dens politiske innvirkning frem til idag.

– Det blir i fastetiden mulighet til skriftemål før og under søndagenes høymesse fra 10.45 til 11.15 og engelsk messe fra 17.45 til 18.15. Ellers kan man ringe og avtale skriftemål med prestene.

– På mandag, den 16. 3. blir det ingen messe kl. 11. Det blir i stedet en økumenisk gudstjeneste, som åpning av Norges Kristne Råds møte, som skal finne sted på St. Paul Skole mandag og tirsdag.
—————————————————————–
(I høymessen:)
– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. Legfransiskanernes bokstand er åpen