Over 2000 troende i søndagsmessen 15.mars

Sist søndag, 15.mars, var det 1.916 troende som deltok i søndagsmessen i St.Paul kirke, sammen med Marias Minde  er tallet 1.952. Av dette over 800 er polakker fordelt på to messer. Nesten 200 mennesker deltok i fromesse!. I tillegg var det 117 deltakere i Alversund, 43 på Voss rundt 300 i Sogn og Fjordane .