Årets konfirmasjon

Inngangsprosesjon (lørdag)

«På trygge stier lede meg din gode Ånd» (Sal 143, 10).

Lørdag 18. og søndag 19. mai meddelte biskop Bernt Eidsvig fermingssakramentet til  85 konfirmanter.  Johanneskirken var stappfull begge dagene, med konfirmanter, familiemedlemmer og venner.

Biskops Eidsvig snakket til konfirmantene om vår tro og om konfirmasjonens betydning.

Han sa bl.a.   «Tro har med det vakre, med skjønnhet å gjøre. Vår trosbekjennelse, som dere skal bekrefte, beskriver den treenige Gud med vakre og sanne ord. For det vakre er alltid sant – det som ikke er sant, er  heller ikke vakkert. Tenk på den trosbekjennelse han har nedlagt i deg ved ditt livs begynnelse. Se nøye på den; det er mulig for deg, særlig i den alder du når er. Du ser tydeligere hvem du er, og hvilke talenter og muligheter  Gud har  lagt i din person. (..) Du har mottatt rike gaver. Du har så mange evner som kan utvikles, at du må la de fleste ligge, for livet er ikke langt nok for alle.

Se ikke med bekymring på de evner du tror du ikke har fått. Det vil gjøre deg ulykkelig og Gud har skapt deg til bli lykkelig. Det blir du hvis du holder deg til ham. Den vakreste av alle gaver er viljen, nærmere bestemt den gode vilje. Den må du bygge på troen, styrket av sakramentene, av fellesskapet, av forkynnelsen.»

Ved konfirmasjonen – fermingens sakrament – mottar man  den Hellige Ånds gaver og frukter.

La oss kikke i Den Katolske Kirkes Katekisme (KKK) for å minne oss om hva de er :
«Kristent moralliv bæres av Den Hellige Ånds gaver. Disse er vedvarende evner som gjør mennesket lydhørt overfor Den Hellige Ånds tilskyndelser. Den Hellige Ånds syv gaver er visdom, forstand, råd, styrke, kunnskap, fromhet og gudsfrykt.

Åndens frukter er de fullkommenheter Ånden frembringer i oss som førstegrøden av den evige herlighet.

Kirkens tradisjon regner opp tolv slike: kjærlighet, glede, fred, tålmod, høysinn, godhet, langmodighet, mildhet, tillit, beskjedenhet, selvbeherskelse, kyskhet.»

Les mer: http://www.katolsk.no/tro/kkk/k3_07

Velkomsthilsen til biskopen (lørdag)
1. lesning (søndag)
2. lesning (søndag)
Forbønn (lørdag)
Lørdag
Søndag