Den stille uken og påsken i St. Paul menighet

Messeplan for Den stille uke og Påsken 2015 St. Paul menighet

St. Paul kirke

Lørdag 28. mars
kl. 18:00 Filippinsk messe

Søndag 29. mars, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på tamilsk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

Skjærtorsdag, 2. april
kl. 16:00 messe på vietnamesisk
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse

kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Vietnamesisk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Polsk
kl. 23:00 Filippinsk

Langfredag, 3. april
kl. 11:30 Tamilsk korsvei
kl. 12:00 Krypten: Filippinsk: Jesu 7 ord på korset
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 4. april
kl. 09:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 10:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 11:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 12:00 Velsignelse av påskematen (Polsk)
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 22:00 Påskenattsliturgi

1. Påskedag, søndag 5. april
Ingen messe kl. 9:00
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16.30 messe på tamilsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

2. Påskedag, mandag 6. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 13:00 messe på litauisk
kl. 15.00 messe på vietnamesisk
kl. 18:00 messe på tamilsk

Marias Minde.

Palmesøndag, 29. mars
kl.10:00 Høymesse

Skjærtorsdag, 2. april
kl. 15:30 messe på tamilsk
kl. 18:00 Messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
Mulighet til polsk skriftemål
kl. 20:00 messe på polsk

Langfredag, 3. april
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 16:00 Polsk skriftemål
kl. 17:00 Langfredagsgudstjeneste på polsk

Påskeaften, lørdag, 4. april
kl. 18:00 Påskevigil
kl. 20:00 Påskevigil på polsk

1. Påskedag, søndag, 5. april
kl. 10:00 Høymesse
kl. 11:30 messe på filippinsk

2. Påskedag, mandag, 6. april
kl. 10:00 messe på norsk
kl. 12:00 messe på polsk

St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, den 29. mars
kl. 11:00 messe – engelsk/filippinsk

1. Påskedag, søndag 5. april
Kl. 11:00 messe – polsk/norsk

Årdal

1. Påskedag, den 5. april
Kl. 15.00 messe på polsk, Årdalstangen