Hyrdebrev om den ekstraordinære måneden for misjon

Pinsevigiljen signert biskop Bernt sitt hyrdebrev om den ekstraordinære måneden for misjon.

Det er pave Frans som oppfordrer oss å vie oktober til misjonsmåned og på den måten feire 100 år siden pave Benedikt XVs sin apostoliske formaning  om misjon «ad gentes», til mennesker som ikke kjenner Kristus. Men vi skal ikke bare se bakover, og ikke bare til andre verdensstrøk, sier biskopen.

«Måneden for misjon er en anledning til å minne oss selv på at vi alle, med dåpen som grunnlag, er sendt for å spre det glade budskap. Samtidig erfarer vi at færre mennesker blir døpt i Norge og ikke kjenner Kristus og Kirken.(…) Derfor melder behovet for en fornyelse av vår dåpspakt seg. Den er Kirkens misjon og vår sendelse bygget på for at vi skal følge apostlenes eksempel og nå til de udøpte og ikke-troende med frelsens budskap.»

Biskop Bernt ønsker at samtlige menigheter innleder denne måneden med en høytidelig fornyelse av dåpspakten under alle messer og på alle språk, søndag 29. september 2019. Og at i løpet av oktober bør en hver menighet, og en hver av oss foreta en dypere refleksjon rundt sitt eget misjonsarbeid.

les mer