Samling på Kristkirketomten

Sta Sunniva

Som hvert år samlet vi oss 2. pinsedag, mandag 10. juni til en økumenisk gudstjeneste på Kirketomten. Til tross for at været ikke var særlig fint, og til tross for andre aktiviteter på Bergenshus, fant mange kristne fra flere trossamfunn veien til Kirketomten. Og vår menighet var godt representert. Det var lesninger og forbønner på flere språk i tillegg til norsk og engelsk,  bl.a. gresk, luganda og vietnamesisk. Ceciliakoret fra vår menighet sang Thánh Thần Hãy Đến  (Hellig Ånden kommer) til stor applaus fra de troende. Dom Alois og  pater Erik deltok i gudstjenesten med forbønner og velsignelsen.

Den anglikanske pastor Kirk Weisz holdte preken som engasjerte forsamlingen. Han brukte noen afrikanske fortellinger om bokstavelig og metaforisk bruk av tunge, både som mat og som språk. Tunge som kan være instrument til å skape glede og fred, eller konflikt og tortur. Han refererte til vår situasjon i dag – hvor kristne mottas med skepsis og mistro av det sekulære samfunnet, og minnet oss om at de første kristne i Romerriket, ble også møtt med skepsis og forfølgelser, men samtidig ble de møtt med undring og begeistring på grunn av deres innbyrdes kjærlighet. Det var martyrdom og denne kjærligheten som førte kristendommen videre.

Inngangsprosesjon
Tekstlesning
Evangelielesning
Preken ble holdt av pastor Kirk Weisz
Ceciliakoret
Velsignelsen
Frelsesarmeens korps spilte til salmer og liturgi
Mange var til stede til tross for litt rufsete vær