KUNNGJØRINGER SØNDAG 16. JUNI 2019

Søndag den 16.juni feirer vi Kristi Legemsfest, Corpus Christi. Da blir det ingen messe kl. 11 og 13 i St. Paul Kirke.

Polsk messe begynner kl. 14.30 i St. Paul Kirke og norsk messe i Johanneskirken også kl. 14.30.

Prosesjonen går fra begge kirkene og vi møtes på Museumsplassen til det første alter, og går videre til John Lunds plass, Lille Lunggårdsvann og Festplassen og så til St. Paul Kirke. Bli med på å bære vitnesbyrd om vår tro på byens torg og gater.

-Menighetsrådet i St. Paul menighet planlegger et seminar om menighetens fremtid. Seminaret skal finne sted i september. Det er utarbeidet et spørreskjema som ligger på hjemmesiden vår; bergen.katolsk.no. Vi inviterer alle menighetens medlemmer som ønsker det å sende inn svar på spørsmålene. Svarfrist er 30.juni.