MINISTRANTSAMLING 2019

Hjertelig velkommen til årets ministrantsamling i Oslo 14.-18. august! Som tidligere år bruker vi siste del av sommerferien til å samles i hele fem dager. I tillegg til å bli kjent med ministranter fra hele landet og lære mer om liturgien, blir det norgesmesterskap i ministrering og stor Mariaprosesjon gjennom Oslos gater.

Årets tema: «Når vi hører ditt ord og sammen feirer gudstjeneste er du midt i blant oss».

Du finner påmeldingsskjemaet her