KUNNGJØRINGER SØNDAG 28. JULI 2019

– I juli og 1. halvdel av august bortfaller de nasjonale messene pga. ferieavvikling. Unntak kunngjøres internt i de nasjonale gruppene.

– Det vil fortsatt bli internasjonale orgelkonserter å høre hver lørdag i juli og august kl. 12. Brosjyrer er utlagt bak i kirken.

————————————————————————–

 (I høymessen:)– Etter høymessen er alle hjertelig velkommen til kirkekaffe i krypten. I anledning dagen vil Olavsgildet servere rømmegrøt. u