Messe på litauisk

Søndag 25. august kl. 16.30 blir det feiret messe på litauisk v/p. Valdemaras Lisovskis. Etter messen blir det kirkekaffe i Krypten.
Fra september flyttes messe på litauisk fra 4. til 3. søndag i måneden.